ठाणे - 1.57mm [ ठाणे - 3.00mm , कल्याण - 0.00mm , मुरबाड - 2.00mm , उल्हासनगर - 0.00mm , अंबरनाथ - 0.00mm , भिवंडी - 6.00mm , शहापूर - 0.00mm ]

महारेन संकेतस्थळाचे मा. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते उद्‌घाटन