ठाणे - 12.06mm [ ठाणे - 15.00mm , कल्याण - 13.00mm , मुरबाड - 12.00mm , उल्हासनगर - 11.00mm , अंबरनाथ - 15.40mm , भिवंडी - 10.00mm , शहापूर - 8.00mm ]

महारेन संकेतस्थळाचे मा. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते उद्‌घाटन